دکتر سلیم برکات در همایش سوریه هویت و تمدن: سوریه یک کشور ریشه دار و کهن و دارای تمدن درخشان است

حومه دمشق – سانا

امروز دکتر «سلیم برکات» سیمناری با عنوان / سوریه هویت و تمدن/ در مرکز فرهنگی عربی در شهر جرمانا برگزار کرد.

دکتر سلیم برکات در سخنرانی خود در این سیمنار بر غنا و تنوع تمدن سوریه در سراسر تاریخ تاکید کرد.

پژوهشگر دکتر برکات افزود: کشور متمدن سوریه ، با داشتن ثروت های فرهنگی وافر و موقعیت استراتژیک و سرزمین جغرافیایی بسیار مهم بیش از پیش مورد توجه و طمع استعمارگران بوده اما ملت سوریه به دفاع از میهن خود پرداخته و سرانجام استعمارگران ناامید بازگشتند.

دکتر سلیم برکات توضیح داد: سوریه مهد تمدن و فرهنگ است و همچنین اولین الفبای در سرزمین سوریه اختراع شده است.

غیاث جاویش/م.خ