انجمن های مصری و موریتانی و تجمع علمای مسلمان لبنان تجاوز آمریکا به مواضع ارتش جمهوری عربی سوریه در دیر الزور را محکوم کردند

دمشق – سانا

امروز انجمن حرفه های آموزشی مصر با صدور بیانیه ای تجاوز و حمله امریکا به مواضع ارتش جمهوری عربی سوریه در دیر الزور را محکوم کرد.

این انجمن مصری در بیانیه ای تاکید کرد: این اقدام غیر مسئولانه در راستای اجرای طرح استعماری امریکا است.

در این بیانیه ای تاکید شده است: طرح استعماری امریکا ملت عربی و کشور برادر سوریه را هدف قرار می دهد و امریکا حامی گروه تروریستی “داعش” و تروریسم  است.

به نوبه خود اتحادیه عمومی سندیکاهای موریتانی تجاوز امریکا و سکوت عربی در قبال این تجاوز را محکوم کرد.

تجمع علمای مسلمان لبنان: هدف تجاوز امریکا  حمایت از تروریست ها است

تجمع علمای مسلمان لبنان ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا به مواضع ارتش جمهوری عربی سوریه تاکید کرد: هدف این تجاوز حمایت از تروریست ها است.

تجمع علمای مسلمان لبنان نیز با صدور بیانیه ای تجاوز آمریکا به مواضع ارتش جمهوری عربی سوریه را محکوم کرد.

تجمع علمای مسلمان لبنان سکوت عربی در برابر جنایات های صهیونیستی را محکوم و تاکید کرد که فلسطین همچنان قطب نمای ملت عربی باقی خواهد ماند.

غیاث جاویش/م.خ