عباس، جنایات تروریستی امروز را محکوم کرد

 

دمشق-سانا

رئیس پارلمان خانم هدیه عباس با اشاره بر اهمیت نقش کمیته اسرای شهدا در مجلس  گفت: ضروری است که این کمیته مداوما با بستگان شهدا ارتباط برقرار کند تا از رنج و درد آنان مطلع شوند و مشکلات آنها را بر طرف کنند.

وی تاکید کرد: توجه به رفاه خانواده های شهدا و مصدومان، وظیفه ملی و یک اولویت در کار کمیته است.

امروز عباس طی دیدار خود با رئیس و اعضای کمیته خانواده های شهدا در مجلس گفت: خون شهدا که در دفاع از سوریه به شهادت رسیدند به هدر نخواهد رفت.

وی افزود: شهدا باعث عزت و سربلندی وطن و مردم  و خانواده های آنها نماد قدرت و صلابت و وفاداری  هستند و یک الگویی برای عشق به وطن و دفاع از آن به حساب می آیند.

عباس در این دیدار نیز بمب گزاری های طرطوس و دمشق و حسکه و حمص که منجر به شهادت و زخمی ده ها تن را محکوم کرد.

ایهم حسون