امروز در تاریخ 1998میلادی ، تاسیس موتور جستجوی اینترنتی گوگل

امروز در تاریخ..

1998- تاسیس موتور جستجوی اینترنتی گوگل.

1870- امپراتور فرانسه ناپلئون سوم شکست خورد و گرفتار شده توسط ارتش آلمان.

1970- سالوادور آلنده به عنوان رئيس جمهور شیلی انتخاب  شد.

در همین روز به دنیا آمد:

1926- الیاس هراوی، رئیس جمهور سابق لبنان .

در همین روز درگذشت:

1965- آلبرت شوایتزر، یک فیلسوف آلمانی .

عید ها و مناسب ها:

روز مهاجران در آرژانتین.

 

نیرمین /ثناء 

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ..25 اکتبر 1971.. پیوستن جمهوری خلق چین به سازمان ملل متحد به عنوان عضو دایم در شورای امنیت

امروز در تاریخ 1936/  ایجاد محور ایتالیایی-آلمانی توسط بنیتو موسولینی و آدولف هیتلر . 1944/ …