علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران: هماهنگی‌های سیاسی و نظامی سه کشور ایران،روسیه و سوریه مهمترین مولفه تاثیرگذار بر معادلات جاری است

تهران – سانا

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که هماهنگی‌های سیاسی و نظامی سه کشور ایران،روسیه و سوریه  مهمترین مولفه تاثیرگذار بر معادلات جاری است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران  با اشاره به آخرین تحولات سیاسی،دفاعی و امنیتی در عراق، جریان تروریسم تکفیری را در سراشیبی سقوط قرار داده است، اظهار داشت: عملیات فلوجه که شرایط بسیار مناسبی از هماهنگی و توانمندی ارتش و نیروهای مردمی را به نمایش گذارد ضمن افزایش ابتکار عمل دولت عراق در عرصه نظامی هماهنگی‌های سیاسی در این کشور را نیز افزایش داد.

علی شمخانی  تحولات یمن،بحرین و نقش مخرب برخی کشورهای منطقه در توسعه تنش در کشورهای ذکر شده را یادآور شد و گفت: موضع جمهوری اسلامی، محکومیت مداخله و استفاده از ابزارهای نظامی برای پیگیری اهداف سیاسی توسعه طلبانه علیه همسایگان بوده و پیگیری این روند از سوی دولت سعودی موجب افزایش بی ثباتی و خشونت در منطقه می‌شود.

غیاث/م.خ