منذر منذر قائم مقام نمایندگی دائم جمهوری عربی سوریه در سازمان ملل متحد در نیویورک بار دیگر بر التزام سوریه به همکاری با سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی برای ارسال کمک های انسان دوستانه به همه مناطق در سوریه بدون تبعیض تاکید کرد

نیویورک – سانا

منذر منذر  قائم مقام نمایندگی دائم جمهوری عربی سوریه درمقر سازمان ملل متحد در نیویورک بار دیگر بر التزام سوریه به همکاری با سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی برای ارسال کمک های انسان دوستانه به همه مناطق سوریه بدون تبعیض تاکید کرد و گفت: کمک ها به همه مناطق سوریه حتی بحرانی که سازمان ملل متحد آنها را”  صعب الوصول یا محاصره شده” می خواند، ارسال می شود و در اختیار همه کسانی که متضرر شده اند، قرار می گیرد.22

منذر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد: گفت: ما دونامه مشابه برای دبیرکل سازمان ملل ورئیس شورای امنیت درخصوص اقدامات انسان دوستانه و ارسال کمک ها توسط دولت سوریه به سراسر مناطق سوریه فرستادیم.

قائم مقام نمایندگی دائم جمهوری عربی سوریه در سازمان ملل متحد از این که برخی طرف ها از امور انسانی با هدف تحقق اهداف تنگ نظرانه و مشخص سیاسی سوء استفاده می کنند، ابراز تاسف شدید کرد و گفت که این رفتارغیراخلاقی هیچ گونه کمکی به اقدامات انسان دوستانه نمی کند ودر جهت تامین نیازهای محتاجان نیست.

منذر اشاره کرد: هرطرفی که تمایل دارد به نیازمندان در سوریه کمک رسانی شود ابتدا باید برای حل ریشه ای مشکل تلاش کند و آن تروریسمی است که طرف های خارجی از آن حمایت می کنند، مشکلات درمناطق مختلف سوریه و رنج های مردم با ورود گروه های تروریستی به سوریه شروع شد و قبل از آن مردم سوریه از امنیت، ثبات و زندگی کریمانه برخوردار بودند.

قائم مقام نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفت: نتیجه بخش بودن ارسال کمک های انسان دوستانه نیازمند شفافیت کامل و هماهنگی با دولت سوریه به جای انتقادهای بدون توجیه است به ویژه این که سوریه تاکنون همه ظرفیت ها و امکانات خود را برای همکاری با سازمان ملل به منظور کمک رسانی به همه متضرران بدون تبعیض و در سراسر سرزمین سوریه به کار گرفته است.

غیاث جاویش