امروز در تاریخ : 1919 اعطای زنان در فرانسه حق شرکت در انتخابات مجلس

 

1853 / نبرد سینوپ بین امپراتوری روسیه و امپراتوری عثمانی

1919 /اعطای زنان در فرانسه حق شرکت در انتخابات مجلس

1962 / دیپلمات برمه انتخاب او تانت به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد.

2004 / 1600 کشته ومفقود بر اثر وقوع طوفان گرمسیری در فیلیپین

متولدان در این روز ..

1869 / گوستاو دالین فیزیکدان سوئدی.

1926/أندرو سكالي دکتر أمريكایی .

مرگ ومیر در این روز ..

1900  / اسکار وایلدنویسنده ایرلندی.

عیدهای ورویددهای ..

روز استقلال در باربادوس.

 

نیرمین.ثناء

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ..25 اکتبر 1971.. پیوستن جمهوری خلق چین به سازمان ملل متحد به عنوان عضو دایم در شورای امنیت

امروز در تاریخ 1936/  ایجاد محور ایتالیایی-آلمانی توسط بنیتو موسولینی و آدولف هیتلر . 1944/ …