امروز در تاریخ.. 1960 / استقلال رسمی موريتانی از استعمار فرانسوی

دمشق- سانا

 

1520 /پرتغالی فردیناند ماژلان اقیانوس آرام رسید.

1912 / آلبانی استقلال خود از امپراتوری عثمانی را اعلام کرد.

1960 / استقلال رسمی موريتانی از استعمار فرانسوی.

متولدان در این روز…

1820 / فریدرک  انگلز، فیلسوف آلمانی.

1908 / کلود لوی اشتراوس، دانشمند فرانسوی در جامعه شناسی.

مرگ و میر در این روز…

1939 / جیمز نای اسمیت، دکتر کانادایی / آمریکایی که بسکتبال را اختراع کرد.

1954 / انریکو فرمی، فیزیکدان ایتالیایی.

عیدها و رویدیدها…

عید استقلال در موریتانی.

 

نیرمین/ ثناء

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ..25 اکتبر 1971.. پیوستن جمهوری خلق چین به سازمان ملل متحد به عنوان عضو دایم در شورای امنیت

امروز در تاریخ 1936/  ایجاد محور ایتالیایی-آلمانی توسط بنیتو موسولینی و آدولف هیتلر . 1944/ …