13 نوامبر 1954: جمال عبد الناصر رئیس جمهور مصر شد

دمشق- سانا

1915-  اعلام  هائیتی تحتالحمایه آمریکا.

1945- احمد  سوکارنو رئیس جمهور اندونزی شد.

1954- جمال عبد الناصر رئیس جمهور مصر شد.

متولدان در این روز…

1893- ادوارد دویسی دانشمند آمریکایی.

1899- هوانگ زیان ، مورخ چینی.

مرگ و میر در این روز…

1899- ابو محمد بن قتیبه دینوری،  مورخ عربی.

1770- جورج گرانویل نخست وزیر انگلستان.

نیرمین / ثناء

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ..25 اکتبر 1971.. پیوستن جمهوری خلق چین به سازمان ملل متحد به عنوان عضو دایم در شورای امنیت

امروز در تاریخ 1936/  ایجاد محور ایتالیایی-آلمانی توسط بنیتو موسولینی و آدولف هیتلر . 1944/ …