زخمی شدن دو نفر بر اثر حمله تروریستی به شهرک مسکونی حرستا 

منبع در فرماندهی پلیس به گزارشگر سانا گفت که تروریستها 6 خمپاره بر شهرک مسکونی حرستا در ورودی شمالی دمشق را راه اندازی کردند و اینحمله منجر به زخمی شدن یک کودک و یک نفر ، شد.

منبع یادآورشد که این حمله نیز موجب وقوع خسارت ها در تعدادی از خانه ها و خودروها شد.

منطقۀ مسکونی القصاع- دمشق…

همچنین، گروه های تروریستی تکفیری صبح امروز، منطقۀ مسکونی قصاع در دمشق را با 2 خمپاره ای هاون را هدف قرار دادند و در نتیجه، خسارت های مادی در مکان وارد شد.

منبع در فرماندهی پلیس گفت که این خمپاره ها نزدیک مدرسۀ یوحنا دمشقی در منطقۀ مسکونی قصاع سقوط کرد و منجر به ورود خسارت های مادی در تعدادی از خودروها بدون وجود زخمی ها، شد.

نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

نصب یک تابلو 170 متر در بزرگراه حرستا

دمشق – سانا انجمن توسعه ای ندی امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب یک تابلو …