وزیر امور خارجه چین : راه حل سیاسی، تنها راه حل بحران سوریه است

پکن – سانا

«وانگ یی» وزیر خارجه چین تاکید کرد: باید تلاش هماهنگ شده ضد تروریستی بین المللی وجود داشته باشد و در جریان این تلاش اتهام‌زنی و انداختن تقصیر به گردن طرف دیگر وجود نداشته باشد.

«وانگ یی» افزود: راه حل سیاسی، تنها راه پایان بحران سوریه است.

وزیر خارجه چین گفت: کشورش به روش خود در همکاری بین المللی به منظور مبارزه با تروریسم مشارکت دارد.

وزیر امور خارجه چین نشان داد: چین از عملیات بین المللی ضد تروریستی که همسو با قوانین بین المللی شمرده می شود و از حمایت کشور های ذیربط برخوردار است، پشتیبانی می کند.

غیاث جاویش/محمد خ