کوربین: بریتانیا و ایالات متحده مسئول ظهور گروه تروریستی “داعش” است

لندن- سانا

 

‘جرمی کوربین ‘رهبر جدید حزب کارگر انگلیسی تاکید کرد که بریتانیا و ایالات متحده مسئول ظهور گروه تروریستی “داعش” از طریق دخالت سیاسی  و نظامی آنها در شرق میانه است.

به نقل از روزنامۀ دیلی میل، کوربین توضیح داد  که  حملات هوایی غرب علیه گروه تروریستی”داعش” در زمین سوریه، به افزایش هرج و مرج منجر خواهد شد و وضعیت را بدتر خواهد کرد.

کوربین اشاره کرد که این گروه تروریستی،  مقادیر زیادی از پول و اسلحه را به دست آورد.

وی با تاکید بر رد دخالت نظامی انگلیس در سوریه به بهانه مقابله با گروه تروریستی داعش، بر لزوم مخالفت با رژیم سرکوبگر آل خلیفه و حمله نظامی عربستان به یمن تاکید کرد.

 

ن.خ/ث.ص