مشارکت دانشجویان ما در کوبا در روز فرهنگی کشورهای خاورمیانه

هاوانا -سانا

دانشجویان سوری شاغل به تحصیل در دانشگاه های کوبا در فعالیت های روز فرهنگی کشورهای خاورمیانه در دانشکده پزشکی آمریکای لاتین در هاوانا شرکت کردند.

دانشجویان با مداخلات خود، نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه را محکوم کردند.

آنها تاکید کردند که مسئله فلسطین مسئله محوری سوریه است و پیروزی سوریه بر تروریسم پیروزی همه مردم آزاد جهان و بالاتر از همه برای مردم فلسطین است..

دانشجویان در مواجهه با جنگ تروریستی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های ناعادلانه غرب علیه سوریه، پشت سر ارتش و مردم خود ایستادگی کردند

دانشجویان با ارائه یک نمایش تئاتر و گروهی از سرودها، تمدن و میراث سوریه را منعکس کردند.

دانشجویان سوری شاغل به تحصیل در دانشگاه های کوبا پایبندی آنها به تاریخ و فرهنگ و دفاع آنها از اهداف عادلانه تأکید کنید
در این مراسم رئیس دانشکده پزشکی آمریکای لاتین، اعضای هیئت دیپلماتیک کشورهای شرکت کننده، رئیس اتحادیه ملی دانشجویان سوری شعبه کوبا و تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده های مختلف  . ملیت ها حضور داشتند.