ادامه تحویل جو به مراکز خرید در استان درعا

درعا-سانا

مهندس فراس الشرع مدیر شعبه موسسه عمومی علوفه در درعا از ادامه عملیات خرید جو از کشاورزان این استان خبر داد.

مهندس الشرع به خبرنگار سانا گفت: مرکز خرید ازرع به ظرفیت خود رسیده است و اکنون جو کشاورزان درعا فقط از طریق مرکز الصنمین خریداری می شود.

وی همچنین گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون؛ 3 هزار و 55 تُن جو از کشاورزان این استان خریداری شد.

به گفته وی، مقرر شد که وجه خرید جو کشاورزان در اسرع وقت به آنان تحویل داده شود.