وزیر نفت درباره واقعیت کار با کادر فنی پالایشگاه بانیاس و شرکت حمل و نقل نفت سوریه گفتگو می کند

طرطوس-سانا

دکتر فراس قدور وزیر نفت و منابع معدنی امروز به بررسی وضعیت واحدهای تولیدی پالایشگاه بانیاس و وضعیت فنی تجهیزات و تجهیزات این پالایشگاه پرداخت.

وزیر نفت در جریان بازدید از این پالایشگاه، بر روند بهره برداری چهارمین دیگ بخار نظارت کرد،

وزیر قدور در دیدار با مدیریت پالایشگاه و کادر فنی آن، واقعیت کار در پالایشگاه، چالش های موجود و راهکارهای مناسب را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزیر همچنین بازدیدی از شرکت حمل و نقل نفت سوریه انجام داد و طی آن از پایانه های دریایی و تعدادی از پروژه های وابسته به اداره عملیات و خور دریایی در شهرهای بانیاس و طرطوس بازدید کرد