مدال برنز برای سوریه در شنا در بازی های بریکس

کازان – سانا

اینانا سلیمان، ملی پوش شنای کشورمان در مسابقات بریکس که هم اکنون در کازان روسیه برگزار می شود، در ماده 400 متر به مقام سوم و مدال برنز دست یافت.

سلیمان رکورد 04.59.90 دقیقه را ثبت کرد و مقام های اول و دوم به شناگران روسی ویکتوریا و داریا رسید.