دیپلماسی چک : اقدامات غرب علیه سوریه دلیل  تعمیق رنج مردم این کشور است  و باید برداشته شوند

پراگ- سانا 

اوا فیلیپی، سفیر سابق چک در دمشق تاکید کرد که اقدامات غرب علیه سوریه دلیل  تعمیق رنج مردم این کشور است  و باید برداشته شوند.

فیلیپی در مصاحبه با رادیو دانشگاه چک گفت:احیای روابط دیپلماتیک و اقتصادی با سوریه و تلاش برای کمک به این کشور برای بازسازی و بهبود وضعیت مردم موضوع مهمی است.

فیلیپی  گفت که بهبود اوضاع در سوریه یک منافع اروپایی و منطقه ای است.

وی اشاره کرد که  سوری ها از نحوه برخورد اروپا با آنها ناراضی هستند، زیرا این کشور همراه با ایالات متحده در نابودی کشورشان نقش داشته است.