آتش سوزی عمدی رژیم اشغالگر در بلندی های جولان اشغالی

قنیطره-سانا

رژیم اشغالگر صهیونیستی امروز زمین های کشاورزی و دامداری در بلندی های جولان اشغالی سوریه را طعمه حریق کرد.

خبرنگار سانا در قنیطره در این باره گزارش داد: نیروهای اشغالگر ظهر امروز آتش سوزی بزرگی در زمین‌های کشاورزی و چراگاهای شرق روستای اشغالی بقعاتا و غرب شهرک جباتا الخشاب و روستای الحریه در بلندی های جولان اشغالی سوریه به راه انداختند.

وی همچنین گفت: با تلاش مردم از سرایت آتش به زمین های کشاورزی در مناطق آزاد شده جولان جلوگیری شد.