دفتر اطلاع رسانی غزه: 3500 کودک به دلیل سوء تغذیه در معرض خطر مرگ قرار دارند

قدس اشغالی-سانا

دفتر اطلاع رسانی غزه تاکید کرد: 3 هزار و 500 کودک به دلیل سوء تغذیه و کمبود مکمل‌های غذایی و واکسیناسیون در معرض خطر مرگ قرار دارند و رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا مانع ورود کمک‌ها می‌شوند. ما خواستار مداخله بین‌المللی فوری برای توقف این جنایت هستیم.

دفتر رسانه‌ای غزه در بیانیه ای افزود: اشغالگران از 256 روز پیش تاکنون جنگ نسل کشی علیه مردم نوار غزه به راه اندخته اند و اکنون 2.4 میلیون نفر به دلیل سوء تغذیه در معرض خطر مرگ قرار دارند.

در این بیانیه همچنین تاکید شد: ممانعت از ورود کمک، غذا، کالا و نیازهای بشردوستانه به نوار غزه، جنایت جنگی است که قوانین بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی را نقض می کند.

همچنین در این بیانیه بر لزوم مداخله فوری بین المللی برای پایان دادن به کشتارهای اشغالگران در نوار غزه و بازگشایی گذرگاه های رفح و کرم ابوسالم و ورود کمک ها شد.