استقرار ناوگان روسیه در اقیانوس آرام با هدف برگزاری رزمایش دریایی

مسكو-سانا

ناوگان روسیه در اقیانوس آرام و نیروهای شمال شرق روسیه امروز یک رزمایش دریایی را آغاز کرده اند.

به نقل از خبرگزاری تاس، دفتر مطبوعاتی ناوگان روسیه اعلام کرد: نیروهای ناوگان اقیانوس آرام استقرار را از پایگاه‌های خود به مناطق تعیین‌شده در رزمایش دوجانبه در دریاهای ژاپن و اوختسک تحت مدیریت کلی ناوگان اقیانوس آرام در دستورکار دارند.

این دفتر همچنین اعلام کرد: ناوگان اقیانوس آرام روسیه استقرار نیروها را تحت این رزمایش که از تاریخ 18 تا 28 ژوئن برگزار می شود، با حضور نزدیک به  40 کشتی، چندین کشتی پشتیبانی و  20 فروند هواپیما و بالگرد نیروی دریایی از جمله بمب افکن های دوربرد آغاز خواهد کرد.