نخست وزیر: حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری در انرژی باد ضروری است

دمشق-سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر بر ضرورت حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر و گسترش سرمایه گذاری انرژی بادی تاکید کرد.

وی بر اهمیت حرکت به سمت تاسیس شرکت های سهامی برای سرمایه گذاری واقعی در بخش انرژی های تجدیدپذیر و توسعه مستمر شایستگی ها و کادر عامل در آن تاکید نمود.

نخست وزیر طی شرکت در نشست اختتامیه دومین کنفرانس سرمایه گذاری در بخش برق که با عنوان «سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و برق موتور توسعه پایدار در سوریه است» برگزار شد، به اهمیت این کنفرانس به عنوان مهم ترین بخش های حیاتی، بخش انرژی است، که به نوبه خود اساس توسعه بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی و گردشگری را تشکیل می دهد.

نخست وزیر افزود: با توجه به اشغالگری آمریکا و باندهای تروریستی که توانایی های مشتقات نفتی سوریه را می دزدند، چاره ای جز حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر به عنوان اولویت وجود ندارد.

وی ادامه داد: این کنفرانس شاهد امضای گروهی از تفاهم نامه ها از جمله دو پروژه سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر با ظرفیت 100 مگاوات انرژی خورشیدی و 50 مگاوات باد علاوه بر امضای یادداشت تفاهم برای ایجاد ایستگاه خورشیدی با ظرفیت 300 مگاوات در حومه دمشق بود.

وی خاطر نشان کرد که صدها پروژه و قرارداد برای ایجاد ایستگاه های کوچک به وزارت برق ارائه شده است.