دیدار وزیر صنعت با صنعتگران شهر شیخ نجار حلب

حلب – سانا

وزیر صنعت امروز با صاحبان تاسیسات صنعتی در شهرک صنعتی شیخ نجار حلب درباره کار و راه‌های غلبه بر مشکلات و سازوکارهای تامين انرژی و و نیازهای تولید گفت‌وگو کرد.

وزیر صنعت از تعدادی از کارخانجات صنایع نساجی، نخ ، پارچه، توليد وسایل برقی و الکترونیکی، دارو، بازدید کرد.

وزیر صنعت بر اهمیت مشارکت دولت و بخش خصوصی برای مقابله با محاصره اقتصادی و آثار منفی آن و توسعه صنعت و افزایش تولید تأکید کرد.

صنعتگران به اهميت تأمين انرژی و سوخت و کاهش قیمت برق صنعتی و تامین نیازهای اولیه تولید اشاره کردند.