رسانه های فلسطینی: 5 شهید در حمله هوایی دشمن اسرائیلی به فلسطینیان حاضر در خیابان الرشید، غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه