مقاومت فلسطین در اطراف دروازه صلاح الدین در شهر رفح جنوب نوار غزه یک تانک دشمن صهیونیستی را با خمپاره «الیاسین 105» و یک بولدوزر نظامی دشمن را با خمپاره «تاندم» هدف قرار داد