ارتش جمهوری عربی سوریه تسلط کامل بر تپه حمکه در ریف ادلب پیدا کرده، وتسلط خود در الزبدانی گسترش می یابد… وبه هلاکت رساندن تعداد زیاد از تروریست ها در ریف شمالی لاذقیه

استان ها_ سانا

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح تسلط کامل بر تپه حمکه در ریف ادلب پیدا کرده، وتعداد زیاد از تروریست ها به هلاکت رساندند ، همچنین چندین خودرو مجهز به مسلسل وخمپاره انداز منهدم کردند، منابع در خبر دیگر یاد کردند که ارتش با همکاری مقاومت ملی لبنان تسلط خود روی شهر الزبدانی گسترش می یابد.

منبع نظامی در بیانیه به سانا یاد کرد که یگان های از ارتش تسلط کامل بر تپه حمکه  در شرق جسر الشغور در ریف ادلب جنوبی غربی پس از سلسله از عملیات نظامی متمرکز علیه مقرات  تروریست ها ی”جیش الفتح”، پیدا کردند. در اثر این عملیات تعداد زیاد از عناصر این گروه تروریستی کشته وزخمی شدند، وخودورهای  مجهز به مسلسل ها وخمپاره انداز ها منهدم کردند.

منبع نظامی افزود: یگان های از ارتش عملیات متمرکز خود علیه مخفیگاه های گروه های تروریستی در تپه سلمو وشمال خشیر وجنوب مساکن والترعه وام جرین واطراف ابو الضهور وسله الزهور وجنه القری واریحا وفریکه وجسر الشغور والمشرفه والسرمانیه وغزال وصریریف وتپه الصحن وتپه خطاب وطعوم والکفیر والمنطار در ریف ادلب، انجام دادند.

در ادامه بیانیه، منبع گفت: یگان های دیگر از ارتش جمهوری عربی سوریه با همکاری مقاومت ملی لبنان عملیات متمرکز خود در الزبدانی تشدید می کنند، وهشت ساختمان  در سمت غرب محله الجمعیات به کنترل خود در آوردند.

همچنین ارتش مقرات تروریست ها در حلب وریف آن هدف قرار داد، وخودروهای واسلحه متعلق به آنها منهدم کرد.

ودر ریف شمالی غربی حماه، ارتش تعداد از تروریست های جبهه النصره به هلاکت می رساند، ومقرات آنها را از بین برد.

منبع افزود: ارتش جمهوری عربی سوریه  افراد دو گروه کامل از تروریست های داعش در ریف شمالی شرقی سویداء به هلاکت رساند. همچنین تعداد زیاد از تروریست های تکفیری طی عملیات ارتش در ریف القنیطره به هلاکت رسیدند.

 

حسین حبیب

ت/م

شاهد أيضاً

یگان های ارتش ضربات متمرکز علیه مواضع تروریست ها در ریف حلب وادلب انجام دادند وتلفات سنگین میان آنها وارد کردند

حلب-ادلب-سانا یگان های ارتش جمهوری عربی سوریه عملیات خود علیه مواضع وخطوط امدادی گروه های …