برداشت بیش از 30 هزار تن چغندر قند در منطقه الغاب

حماه – سانا

کشاورزان منطقه الغاب در استان حماه برداشت چغندرقند و بازاریابی آن را برای فصل کشاورزی جاری به پایان رساندند.

مهندس وفیق زروف مدیر بخش ثروت گیاهی در اداره کل مدیریت و توسعه الغاب به خبرنگار سانا توضیح داد: 30 هزار و 473 تن چغندرقند از 831 هکتار از زمین های کشاورزی الغاب برداشت و راهی بازار شد.

به گفته وی، تولید چغندرقند در منطقه الغاب طی سال های گذشته به دلیل هزینه های بالای آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در حال حاضر منطقه الغاب مهمترین منطقه تولید این محصول در سوریه است.