برگزاری کارگاه آموزشی برای مجروحانی متمایل به یادگیری از راه دور در دانشگاه مجازی

دمشق – سانا

پروژه جریح الوطن در مناده جوانان در دمشق، با هماهنگی و همکاری اتحادیه ملی دانشجویان سوریه، کارگاهی را برای مجروحانی متمایل به یادگیری از راه دور هستند در دانشگاه مجازی برگزار کرد.

این کارگاه با هدف آشنایی آنها با دروس دانشگاهی، مشاغل، فعالیت های تعاملی مورد نیاز، نحوه ارسال و پیگیری درخواست ها و اعتراضات به صورت الکترونیکی و بهره مندی از خدمات لیست پستی برگزار می شود.

پروژه جریح الوطن در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد که در طول این کارگاه، رایانه های شخصی ارائه شده توسط این پروژه به عنوان بخشی از منظومه حمایت آموزشی برای پذیرفته شدگان دانشگاه مجازی از جانبازان کلی یا جزئی و به مجروحان ثبت نام شده در مدرسه هوشمند سوری از بخش جانبازان کلی تحویل داده شد.

متصدیان این پروژه خاطرنشان کردند: برای غلبه بر مشکلات یادگیری مجازی، این پروژه با هماهنگی شرکت ارتباطات MTN به مجروحان ثبت‌نام شده در دانشگاه مجازی و مدرسه هوشمند بسته اینترنت رایگان نامحدود در هنگام دسترسی به سایت‌های خود اعطا کرد تا امکان دسترسی به آنها فراهم شود.

شاهد أيضاً

زخمی و بازداشت شدن چندین فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا امروز در جریان یورش نیروهای اشغالگر به مناطق مختلف کرانه باختری چندین فلسطینی …