اعلام حمایت پارلمان عرب از برقراری امنیت، ثبات، وحدت و حاکمیت سوریه

قاهره-سانا

پارلمان عرب تمایل خود را برای حمایت از امنیت، ثبات، وحدت و حاکمیت سوریه تاکید و از بازگشت آن به اتحادیه عرب و پارلمان عرب استقبال کرد.

در پنجمین جلسه از سومین دوره سومین دوره قانونگذاری پارلمان عرب که امروز در مقر دبیرخانه عمومی اتحادیه کشورهای عربی در قاهره برگزار شد، پارلمان عرب آرزوی خود را برای مشارکت عربی بیشتر با این اتحادیه به هدف دستیابی به یک راه حل صرفاً سوری-عربی برای بحران سوریه، به دور از هرگونه مداخله خارجی ابراز کرد.

اعضای پارلمان عرب بازگشت نمایندگان پارلمان سوریه به صندلی های خود در پارلمان عربی را اشاره و برای آنها در وظایف محوله آرزوی موفقیت کردند.

پارلمان از کشورهای عربی، جامعه بین‌المللی و کمک‌کنندگان خواست به منظور بهبود شرایط توسعه، اقتصادی و اجتماعی از سوریه حمایت کنند و ابتکارات، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی را در خاک این کشور اتخاذ که به ارتقای توسعه، بازسازی و رشد پایداری کمک کند.

پارلمان عرب موضع قاطع خود را در قبال موضوع فلسطین به عنوان مسئله محوری برای مردم عرب و همه کشورهای آن، و تلاش برای آزادی فلسطین و احیای حقوق مسلم مردم عرب فلسطین، از جمله مهمترین آنها حق تعیین سرنوشت، حق بازگشت و ایجاد یک کشور مستقل با پایتختی قدس مورد تاکید مجدد قرار داد.

پارلمان عربی همچنین کمپین “برای فلسطین” را که توسط سازمان آزادیبخش فلسطین راه اندازی شده بود، تصویب کرد و در این زمینه از همه آزادگان در سراسر جهان، پارلمان ها، نهادها و سازمان های بین المللی و منطقه ای خواست تا از گفتمان فلسطین حمایت کنند تا سال 2023 سال صلح باشد و کشور فلسطین عضو کامل سازمان ملل متحد شود.

سوریه از طریق یک هیئت پارلمانی از اعضای مجلس خلق در جلسات پارلمان عرب که در قاهره برگزار می شود شرکت می کند.

شاهد أيضاً

سفیر صباغ: سوریه از بازگشت همه پناهجویان سوری استقبال می کند و از شهروندان خود که توسط تروریسم مجبور به پناهندگی شده اند می خواهد که به کشور بازگردند و از کشورهای غربی می خواهد که به جای ممانعت از بازگشت و سیاسی کردن موضوع در راستای تحقق اهداف خود، شرایط مناسب را برای این امر فراهم کنند