بازدید مهندس عرنوس از فرایند تحویل محصول غلات در حومه استان ادلب

ادلب – سانا

مهندس عرنوس رئیس شورای وزیران امروز ضمن بازدید از مرکز غلات خان شیخون در حومه استان ادلب از فرایند تحویل محصول غلات در حومه این استان مطلع شد.