عــاجــل سفیر صباغ: بهبود وضعیت انسانی در سوریه مستلزم لغو فوری و بدون قید و شرط تحریم اقتصادی اجباری است که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر مردم این کشور تحمیل شده است

وزارت امور خارجه ومهاجران: سوریه حملات مکرر اسرائیل به لبنان را شدیدا محکوم و تاکید می کند که این حملات نتیجه ای به جز ناکامی و شکست های مداوم نخواهد داشت

وزارت امور خارجه ومهاجران: سوریه حملات مکرر اسرائیل به لبنان را شدیدا محکوم و تاکید می کند که این حملات نتیجه ای به جز ناکامی و شکست های مداوم نخواهد داشت

شاهد أيضاً

سفیر صباغ: سوریه از بازگشت همه پناهجویان سوری استقبال می کند و از شهروندان خود که توسط تروریسم مجبور به پناهندگی شده اند می خواهد که به کشور بازگردند و از کشورهای غربی می خواهد که به جای ممانعت از بازگشت و سیاسی کردن موضوع در راستای تحقق اهداف خود، شرایط مناسب را برای این امر فراهم کنند