هواشناسی؛ احتمال بارش باران در برخی از مناطق کشور

دمشق – سانا

اداره هواشناسی از ادامه روند تدریجی کاهش دمای هوا با ورود سامانه کم فشار به کشور خبر داد.

هواشناسی آسمان آبری برای اغلب نقاط کشور پیش بینی کرد و همچنین از احتمال بارش باران در مناطق پراکنده خبر داد.

فردا آسمان صاف تا کمی آبری خواهد بود و احتمال بارش باران در مناطق ساحلی نیز وجود دارد.