رئیس جمهور بشار اسد استوارنامه محمد المهذبی را به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری تونس در سوریه را پذیرفت

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد استوارنامه محمد المهذبی را به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری تونس در جمهوری عربی سوریه را پذیرفت.

دکتر فیصل المقداد، وزیر امور خارجه و مهاجران و منصور عزام، وزیر امور ریاست جمهوری در مراسم پذیرفتن استوارنامه سفیر جمهوری تونس حضور داشتند.