مهندس حسین عرنوس نخست وزیر در جریان روند اجرایی ساخت نیروگاه برق در الرستین در لاذقیه قرار گرفت

شاهد أيضاً

بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر سوریه و راه های مقابله با آن در کارگاه آموزشی وزارت اداره محلی و محیط زیست

دمشق-سانا شرکت کنندگان در کارگاهی که امروز توسط وزارت ادارات محلی و محیط زیست تحت …