عــاجــل رئیس جمهور اسد: چین امروز یک ابرقدرت است که نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند، اما وقتی از مشارکت صحبت می کند، از یک اصل جدید صحبت می کند، از هژمونی صحبت نمی کند. آنچه ما به عنوان کشورها در آن کم داریم. کشورهای مختلف جهان، نه تنها در سوریه، به ویژه در کشورهای دیگر، کشورهای کوچکتر به این مشارکت ونقش نیاز دارند، و چین این نقش را ایفا می کند، زیرا چین از طریق نقشی که در شورای امنیت و تعداد مجامع بین المللی داشت، از نظر سیاسی در کنار سوریه ایستاد. علاوه بر مواضع روشن سیاسی آن که به دور از تعارف است، اساساً جنبه سیاسی آن توسعه یافته است، اما طبیعی است که در این شرایط حاکم در دنیا گفت و گوی گسترده تری وجود دارد.

نیروهای اشغالگر اسرائيلى منزل اسیر فلسطینی در رام الله را منفجر کردند

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز منزل خانواده اسیر اسلام فروخ را در شهرک قدیمی در رام الله منفجر کردند و در نتيجه 6 نفر فلسطینی مجروح شده اند.

خبرگزاری”وفا”اعلام کرد: نیروهای اشغالگر با یورش به شهرک قدیمی در رام الله، منزل خانواده اسیر فروخ را محاصره و آن را منفجر کردند و به سوی فلسطینی ها تیراندازی کردند و در نتيجه 6 نفر مجروح شده اند.