حضور سوریه در یکصد و یازدهمین نشست کنفرانس بین المللی کار در ژنو

ژنو-سانا

با مشارکت سوریه، کار کنفرانس بین المللی کار امروز در ژنو در یکصد و یازدهمین نشست خود آغاز شد که هر ساله توسط سازمان بین المللی کار برگزار می شود و تا شانزدهم ماه جاری ادامه دارد.

دستور کار کنفرانس شامل اطلاعات و گزارش هایی در مورد اعمال موافقت نامه ها و توصیه های مربوط به کارآموزی صنعتی و بررسی هدف استراتژیک آن در حمایت اجتماعی، حمایت از کارگران و انتقال عادلانه از سیاست های صنعتی و فناوری به سمت اقتصادها و جوامع پایدار از نظر زیست محیطی است.

مدیرکل این سازمان گزارش ویژه ای را به کارگران عرب تحت اشغال اسرائیل در فلسطین، جولان اشغالی سوریه و مزارع شبعا لبنان اختصاص داد.

نمایندگان جمهوری عربی سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در ژنو، سفیر حیدر علی احمد، تیم کارگری جمال القادری، رئیس کنفدراسیون عمومی گارگران سوریه و تیم کارفرمایان غزوان المصری رئیس اتاق صنایع سوریه به اضافه بقیه اعضای هیئت سوری شرکت کننده از وزارت امور اجتماعی و کار که در این کنفرانس حضور داشتند.

القادری خاطرنشان کرد: دستور کار کنفرانس شامل موضوعات مرتبط با آینده کاری با توجه به تحولات در بخش فناوری و هوش مصنوعی و تغییر در روابط کار، وانتقال عادلانه در دنیای کار و اهمیت تصویب یک توافقنامه بین المللی در مورد کارآموزی و حفظ حقوق کارآموزان. می باشد

شاهد أيضاً

با مشارکت 70 شرکت … اغاز فعالیت های جشنواره خرید حما

حما-سانا امروز اتاق صنعت حما با همکاری دبیرخانه استانداری جشنواره خرید حما را در بازار …