زخمی شدن دو نفر بر اثر بمباران اوکراینی در بلگورود و دونتسک

مسكو-سانا

در نتیجه گلوله باران بلگورود و دونتسک توسط نیروهای اوکراینی دو نفر مجروح و تعدادی ساختمان و تأسیسات آسیب دیدند.

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از دفتر نمایندگی جمهوری دونتسک در مرکز مشترک نظارت و هماهنگی مسائل مربوط به جنایات جنگی اوکراین اعلام کرد: در نتیجه بمباران مناطق این جمهوری توسط نیروهای اوکراینی یک زن مجروح شد. در حالی که 19 خانه و زیرساخت آسیب دیده است.

ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه بلگورود، اعلام کرد که در نتیجه گلوله باران نیروهای اوکراینی به این منطقه، یک غیرنظامی زخمی و یک تأسیسات انرژی آسیب دیده است.