عبد اللهیان و ابن فرحان راه های تقویت روابط دوجانبه ایران و عربستان را بررسی می کنند

کیپ تاون – سانا

حسین امیرعبد اللهیان وزیر امور خارجه ایران با شاهزاده فیصل بن فرحان همتای سعودی خود درباره راه های تقویت روابط دوجانبه دو کشور برای تامین صلح و امنیت بین المللی ، بررسي کرد.

به گزارش خبرگزاری عربستان “واس”:  در نشستی که روز گذشته در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار شد ، در حاشیه نشست وزرای دوستان گروه بریکس ، علاوه بر پیگیری مراحل اجرای توافقنامه امضا شده توسط دو کشور در پکن ، راه های تقویت روابط دوجانبه در بسیاری از حوزه ها را مورد بررسی قرار دادند ، که از جمله تشدید کار دوجانبه برای تضمین دستیابی به صلح و امنیت بین المللی.

در این دیدار ، دو طرف آرزوی خود را برای تشدید جلسات مشورتی و بحث در مورد راه های همکاری برای دستیابی به چشم انداز مثبت تر برای روابط دوجانبه و چندجانبه برای خدمت به منافع دو کشور و مردم ، ابراز کردند .

شايان ذکر است كه نشست وزیران “گروه برکس” در دو روز گذشته در آفریقا جنوبی برگزار شد ، که در سال 2009 تاسیس شد و شامل پنج کشور: برزیل ، روسیه ، هند ، چین و آفریقای جنوبی است.

يائل محمد