تصویب یک راهنما و مجموعه‌ای از اسنادها برای توسعه آموزش و پرورش در سیزدهمین کنفرانس وزرای آموزش و پرورش عرب

رباط – سانا

وزرای آموزش و پرورش عرب  با تشکیل سیزدهمین کنفرانس خود یک راهنما و مجموعه‌ای از اسناد مربوط به تبدیل دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش و تقویت همکاری عربی برای توسعه برنامه‌های آموزشی را تصویب کرد.

از جمله اسنادها که در این کنفرانس مورد تصویب قرار گرفتند می توان به یک راهنمای ویژه و سندی در مورد ماه زبان عربی و تامین مالی آموزش و فعال‌سازی تئاتر مدرسه ای اشاره کرد.

لازم به ذکر است که سیزدهمین کنفرانس وزرای آموزش و پرورش عرب با حضور سوریه از 29 تا 31 ماه گذشته در مراکش برگزار شد.