مخلوف با مدیر منطقه ای برنامه جهانی غذا راه های تقویت همکاری مشترک را بررسی می کند

دمشق – سانا

حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست رئیس کمیته عالی امداد ، با کورین فلیشر مدیر منطقه ای برنامه های جهانی غذا برای خاورمیانه و شمال آفریقا ، راه هایی افزایش همکاری و کار برای بهبود پاسخ با توجه به بودجه موجود از طرف برنامه های جهانی غذا را، بررسی کرد.

وزیر مخلوف به ادامه کار مشترک بنابر راه های اتخاذ شده ، تحت نظارت کمیته عالی امداد و کمیته های فرعی آن در استان ها اشاره کرد ، تا اطمینان حاصل شود که کمک ها به کسانی که سزاوار آن هستند ، می رسد.

همچنین افزود که تمرکز در این دوره است بر اجرای پروژه های معیشت که امنیت نیازهای آنها را تضمین می کند، علاوه بر پروژه های بازسازی زیرساخت ها ، نان فروشی ها ، شبکه های آب و فاضلاب ، مدارس.

وزیر مخلوف به افزایش تعداد افراد نیازمند با توجه به محاصره ناعادلانه سوریه ، علاوه بر سرقت منابع طبیعی از نفت و گندم در منطقه شمال شرقی سوریه، توسط اشغالگران (آمریکا و ترکیه )، اشاره کرد.

 به نوبه خود فلیشر از همکاری مداوم با دولت سوریه قدردانی کرد، وبر کار برای اطمینان از همکاری مداوم برای غلبه بر مشکلات و به دست آوردن بودجه اضافی تاکید کرد.

يائل محمد