مسکو:تصمیم آلمان برای بستن سرکنسولگری های اقدامات تحریک آمیز

مسکو-سانا

وزارت خارجه روسیه اقدام تحریک آمیز آلمان با بستن چهار کنسولگری روسیه در خاک این کشور را محکوم کرد.

وزارت خارجه روسیه در سایت خود اعلام کرد که تصمیم برلین برای بستن چهار سرکنسولگری روسیه در آلمان یکی دیگر از گام های غیر دوستانه مقامات آلمانی است.

در پایان ماه آوریل، برلین بیش از 20 دیپلمات روسیرا عناصر نامطلوب اعلام کرد. مسکو به این امر با اخراج تعداد متناسب کارمندان سفارت آلمان پاسخ داد و همچنین خواستار محدود شدن حداکثر تعداد کارمندان در موسسات آلمانی در روسیه شد.