تاکید کمیته خلق عربی سوریه برای حمایت از ملت فلسطین بر ارائه همه حمایت ها به فلسطینیان

دمشق – سانا

کمیته خلق عربی سوریه برای حمایت از ملت فلسطین و مقابله با پروژه صهیونیستی امروز با تشکیل نشست خود بر ادامه ارائه همه حمایت ها به مردم فلسطین تاکید کرد.

اين كميته امروز نشستی به ریاست دکتر صابر فلحوط تشکیل داد و حمایت خود را از جوانان فلسطین اشغالی به ویژه در شهر مقدس اعلام و بیان کرد: جوانان فلسطینی با ایمان و عزم خود با دشمن صهیونیستی و طرح های آن مقابله می کنند.

اين كميته هچنین به اهمیت نقش جوانان به عنوان ضامن آینده اشاره و تاکید کرد که فعالیت های فرهنگی برای حمایت از پروژه قومی عربی و نیروهای مقاومت و آزادسازی دربرابر تلاش های صورت گرفته برای لطمه زدن به آن همچنان ادامه دارد.

شايان به ذکر است که این کمیته در سال دو هزار و یک پس از انتفاضه دوم فلسطینان در اراضی اشغالی با هدف ارائه حمایت های بشردوستانه به مردم فلسطین در اراضی اشغالی تاسیس شد.