بازداشت /7/ فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز هفت فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” گزارش داد که نیروهای اشغالگر به چندین محله در قلقیلیه ، جنین ، نابلس و شهرهای تل وعصیره در جنوب آن حمله کردند.

نیروهای اشغالگر حضور نظامی خود را در روستاهای طورا، ام دار و یعبد جنوب جنین تشدید کردند، و مانع حرکت فلسطینی ها شدند.

يائل محمد