عبداللهیان: گسترش همکاری با امارات به نفع دو کشور و منطقه خواهد بود

تهران – سانا

حسین امیر عبد اللهیان وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که گسترش همکاری های مشترک ایران و امارات به منافع دو کشور و منطقه، خدمت میکند.

عبد اللهیان در دیدار خود با خلیفه شاهین المرر وزیر امور خارجه امارات در تهران اشاره کرد که امارات یک شریک تجاری قابل اعتماد است، و روابط دو کشور در سطح دولت و بخش خصوصی توسعه خواهد یافت.

وزیر اماراتی از سوی خود بر عزم کشورش به قصد توسعه روابط با ایران برای خدمت به منافع دو کشور و مردم، تاکید کرد.

يائل محمد