نماینده دایم کشورمان در سازمان ملل: آمریکا و همپیمانان غربی آن اظهارات خصمانه ای و اقدامات تحریک آمیز خود را برای دخالت در امور داخلی سوریه تشدید کردند

نیویورک – سانا

سفیر بسام صباغ نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت تاکید کرد: نیروهای آمریکایی که به صورت غیرقانونی در خاک سوریه حضور دارند همچنان حاکمیت ملی و وحدت ارضی سوریه را نقض و از گروه های جدایی طلب حمایت وثروت مردم سوریه را نیز غارت می کنند

سفیر بسام صباغ افزود: رژیم اشغالگر اسرائیلی با افزایش حملات خود به خاک سوریه و ارتکاب جنایت ها و نقض قانون بین المللی و منشور سازمان ملل اوضاع منطقه را متشنج می کند

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت اضافه کرد: سوریه از شورای امنیت می خواهد تا سکوت خود در قبال تجاوزات اسرائیلی را کنار بگذارد و به مسئولیت های خود برای پایان دادن به اقدامات خصمانه ای اسرائیل و پاسخگو کردن مرتکبان این تجاوزات عمل نماید.

سفیر بسام صباغ ادامه داد: سوریه درخواست های کشورهای غربی از پناهندگان برای عدم بازگشت به وطن به بهانه های دروغین را محکوم می کند و از حامیان مالی می خواهد تا به مسؤولیت های خود نسبت به اجرای پروژه های طرح پاسخگوی انسانی و فعالسازی چرخه اقتصاد عمل کنند

سفیر صباغ همچنین بر لزوم رفع فوری و کامل اقدامات یک جانبه و غیرقانونی تحمیل شده علیه مردم سوریه تاکید کرد چون یک مانع بزرگی در مسیر کار انسانی و توسعه ای ایجاد می کند.

غیاث