خبرنگار سانا: تفاهم نامه ای بین سازمان سرمایه گذاری سوریه و دفتر منطقه ای فدراسیون عربی برای تجارت الکترونیک امضا شد