عرنوس: لزوم رعایت شیوه های حاکم بر صدور مجوز و احداث ساختمان و بررسی استاندارد سازه های ضد زلزله

دمشق – سانا

حسین عرنوس رئيس شورای وزیران، بر اهمیت نقش مهندسان در مرحله بازسازی وساخت، آنچه که توسط زلزله نابود شده است، تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم رعایت مقررات و قوانین در دست اجرا، سازوکار های حاکم بر فرآیند ساخت و ساز و قوانین ایمنی عمومی در طول ساخت ساختمان ها از طریق رعایت کامل الزامات مهندسی از نظر مطالعات، صدور مجوز، اجرا و کنترل برای دریافت مصالح ساختمان سازی، تاکید کرد.

مهندس عرنوس امروز در جریان حضور خود در چهل و پنجمین همایش سراسری اتحادیه مهندسان ، محبت “بشار اسد رئیس جمهور” را به اعضای این همایش و به هر مهندس در صحنه ملی که به کشورش ایمان داشت، واز آن دفاع کرد و هر کاری که می توانست برای ساخت آن انجام داد، ابلاغ کرد.

نخست وزیر به اهمیت توسعه چشم انداز و پیشنهادات برای پیشرفت واقعیت اقتصادی در بخش های مختلف که به دستیابی به نتایج مشخص برای بهبود واقعیت زندگی کارگران دولتی و بازنشستگان کمک خواهد کرد، اشاره کرد.

وی همچنین بر اهمیت افزایش سرمایه گذاری های اتحادیه مهندسین و بهره مندی از سود برای حمایت از صندوق های اتحادیه و بازنشستگان و لزوم توجه بیشتر به مهندسین جدید الورود به میدان کار و ارائه تجربه میدانی بیشتر به آنها، تاکید کرد.

عرنوس تصریح کرد که تمام پیشنهادات و توصیه های صادره از سوی همایش اتحادیه مهندسین مورد توجه و پیگیری دولت قرار خواهد گرفت.

عرنوس همچنین بر ضرورت تلاش حداکثری برای افزایش تولید برای تأمین نیازهای بازار محلی از کالاهای اساسی و مواد مختلف و اقدامات لازم برای اصلاح ساختار اقتصاد تاکید کرد.

يائل محمد