رایزنی رئیس جمهور ایران و سلطان عُمان در مورد تقویت روابط دوجانبه

تهران – سانا

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز در تهران با هیثم بن طارق السعید سلطان عُمان ، درباره ی تقویت روابط دوجانبه دو کشور و اوضاع منطقه گفتوگو کرد.

رئیسی در جلسه مشترک اظهار داشت:

روابط ایران و سلطان عُمان از سطح تجارت به سطح سرمایه گذاری افزایش یافته است،  وهمچنین با تشریح مواضع مشترک و چشم انداز ارتقای نزدیک شدن منطقه ای دو کشور به همراه انرژی ها و زمینه های موجود برای آنها ، گفت: به گسترش روابط دوجانبه در سطوح دوجانبه و منطقه ای، قدرت دارند.

رئیسی اعلام کرد که  ظرفیتهای موجود در حوزه های مختلف از جمله فرصت های گسترش همکاری های دو کشور است، و خواستار حل و فصل توافقنامه ایجاد صندوق مشترک برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری شد.

به نوبه خود  سلطان هیثم بن طارق اعلام کرد:

روابط بین تهران و مسقط شاهد رشد در سطوح دوجانبه و منطقه ای بوده است و تبادل بین آنها دو برابر افزایش یافته است، و همچنین وی خواستار تقویت تلاش های مشترک برای فعال کردن پتانسیل آنها شد.

يائل محمد