منبع نظامی به سانا: یگان های از ارتش ونیروهای مسلح تعداد از خودروهای متعلق به تروریست ها در کنصفره ومعراته والتمعانه در ریف ادلب منهدم می کنند، وچندین نفر از تروریست ها به هلاکت می رسانند

فوری-سانا

حسین حبیب

شاهد أيضاً

یگان های ارتش ضربات متمرکز علیه مواضع تروریست ها در ریف حلب وادلب انجام دادند وتلفات سنگین میان آنها وارد کردند

حلب-ادلب-سانا یگان های ارتش جمهوری عربی سوریه عملیات خود علیه مواضع وخطوط امدادی گروه های …