هواشناسی؛ کاهش دمای هوا و احتمال بارش باران در مناطق مختلف کشور

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی اعلام کرد که ورود سامانه کم فشار به کشور کاهش 1 تا 3 درجه ای دمای هوا را به همراه دارد.

هواشناسی ضمن بیش بینی آسمان صاف تا قسمتی آبری برای اغلب نقاط کشور از احتمال بارش باران در مناطق مختلف کشور خبر داد.

هواشناسی نیز به وزش باد جنوبی غربی ، خفیف تا معتدل اشاره کرد.

پیش بینی دمای هوا در روزهای..

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

دمشق

30 / 17

29 / 17

30 / 18

قنيطره

27 / 17

24 / 16

24 / 16

درعا

31 / 17

29 / 17

30 / 17

سويدا

27 / 16

25 / 17

26 / 18

حمص

30 / 16

28 / 16

28 /  17

حماه

30 / 17

30 / 16

31 / 17

حسكه

33 / 15

35 / 14

35 / 15

لاذقيه

25 / 19

24 / 19

24 / 19

طرطوس

25 / 20

23 / 19

22 / 19

حلب

29 / 17

31 / 16

32 / 16

إدلب

28 / 16

30 / 15

30 / 16

دير الزور

34 / 20

33 / 21

34 / 20

رقه

33 / 17

33 / 17

33 / 17