حضور سوریه در المپیاد جهانی انفورماتیک در جمهوری عربی مصر

قاهره – سانا 

سوریه در المپیاد بین المللی انفورماتیک تیم هایی شرکت می کند که مسابقات آنها از فردا در جمهوری عربی مصر آغاز می شود.

انجمن خلاقیت وابتکار در بیانیه اعلام کرد که تیم بین المللی انفورماتیک المپیاد علمی سوریه  در این مسابقات به نمایندگی سوریه حضور دارد.

بر اساس بیانیه  انجمن خلاقیت وابتکار رقابت های این المپیاد بیست و نهم اردیبهشت ماه به پایان می رسد.